X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تفریحی

شخصی و تفریحی
دوشنبه 15 دی‌ماه سال 1393

از ترانه خسسه شدم یه کم بزنیم تو کارای مالی

خخخخخخ

دخل و خرج خانواده

بخش اول

ورودی وجوه نقد خانواده

دخل یا ورودی نقدی یک خانواده درآمدهایی است که مقداری ثابت محدود و تعریف شده دارند .  و بایستی پاسخگوی نیازهای نامحدود یک خانواده باشد.  از آنجایی که نیازهای یک خانواده نامحدود میباشد باید درآمد یک خانواده اولوییت گزاری شود تا کفاف نیازهای ضروری و نامحدود یک خانواده را بکند.  همچنین برای خانواده نیازهای ضروری و بلند مدت نیز وجود دارد که برخی از آنها جزو اهداف بلند مدت تلقی میشود.  خرید مسکن خرید اتومبیل و غیره مثالهایی از این قبیل اند.  پس دخل یک خانواده وجوه نقدی یک خانواده است که از راههای مختلفی حاصل میشود.

 

درآمد حاصل از کار یا بازار کار

درآمد حاصل از سرمایه یا بازار سرمایه - ثروت به ارث رسیده – سرمایه فیزیکی مانند زمین ساختمان و ماشین آلات – سرمایه بدهی مانند سهام، اوراق مشارکت ، سپردههای کوتاه و بلند مدت

درآمد حاصل از ثروت : این درآمد معمولا بصورت پس انداز و یا ذخیره که معمولا برای هزینه های بلند مدت و اساسی میباشد

درآمد متغییر یا استثنایی : شامل پاداش عیدی و یا درآمد مازاد بر پیشبینی

نکته : با افزایش درآمد خانواده در صورتیکه مقدار بیشتری از درآمد، پس انداز شود، سرمایه گزاری نیز افزایش خواهد داشت اما پس انداز همواره عینا برابر سرمایه گزاری نیست چراکه میتوان بخشی از پس انداز را ذخیره کرد و در مسیر سرمایه گزاری خصوصی همانند ساختمان سازی استفاده کرد .